Image Archive
1 of 1
Seraphim Vasiliev in the yard. Diveevo, Nizhny Novgorod region, Russia. 2011
SI_KS02024.jpg